Informacje na temat dofinansowania NFOŚiGW

NFOŚiGW uruchomił program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.

Wysokość dotacji wynosi 45%. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczej.


Program Prosument - podsumowanie 06.03.2014

Ostateczne ustalenia związane z nowym programem dopłat PROSUMENT zostały zatwierdzone. Dofinansowaniem objęte zostaną nowe instalacje typu prosumenckiego oparte na odnawialnych źródłach energii przeznaczone do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej.

Kto może skorzystać z...
Więcej…

Program Prosument - wstępne założenia 20.01.2014

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi prace nad nowym programem wsparcia instalacji opartych o odnawialne źródła energii. Program Prosument będzie obejmował przedsięwzięcia związane z montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła, źródeł ciepła opalanych biomasą – maksymalna moc instalacji to 300 kWt...
Więcej…

KAWKA - kolejny program dopłat z NFOŚiGW 18.10.2013

Program NFOŚiGW zatytułowany "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" został uruchomiony w tym roku, a wdrażany będzie do 2018r. Sama alokacja środków odbędzie się do roku 2015. Budżet programu opiewa na kwotę 400 milionów złotych. Celem...
Więcej…

Przesunięcie limitów środków do wypłaty 23.09.2013

Zainteresowanie programem 45% dopłat do montażu kolektorów było tak duże, że w większości banków środki na ten cel zostały juz wyczerpane. W związku z tym Zarząd NFOŚiGW w dniu 18.09.2013r. podjął decyzję o przesunięciu limitów środków do wypłaty z 2014 roku na rok 2013. Szczegółowtych informacji na temat dostępności...
Więcej…

Nowe zasady obliczania wysokości dopłat z NFOŚiGW 30.07.2013

Z dniem 1 października 2013 roku zmianie ulegnie sposób naliczania dopłaty. Zamiast powierzchni brutto kolektora, pod uwagę będzie brana powierzchnia czynna kolektora, czyli rzeczywiście odpowiadająca za wytworzenie ciepła. Tym samym na mniejsze kolektory, ale za to o wysokiej sprawności, Klient będzie uzyskać odpowiednio wyższą...
Więcej…

Od stycznia 2013 zmiany w Programie Priorytetowym 30.11.2012

Umowy zawierane od dnia 1 stycznia 2013 będą podlegały nowym zasadom. Obniżony zostanie koszt kwalifikowany z 2500 zł  m2 do 2250 zł m2. Wymagany będzie również minimum 5- letni okres gwarancji producenta. Wprowadzony został również wymóg udzielenia przez wykonawcę...
Więcej…

Jak rozliczyć dopłatę do kolektorów z NFOŚiGW 06.03.2012

Otrzymaną dopłatę do kolektorów z NFOŚiGW należy ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. Rozliczenie odbywa sie na podstawie PIT-u 8c, który NFOŚiGW przesyła do beneficjenta. Wysokość dopłaty należy wykazać na formularzu PIT-36, w części D, w polu nr 8 "Inne źródła niewymienione w punktach od 1 do 7".

Z kolei dotacje...
Więcej…

Zmiany w Programie Priorytetowym NFOŚiGW 30.11.2011

Pojawily się kolejne zmiany w Programie dopłat do kolektorów z NFOŚiGW:

  • wprowadzenie dodatkowego pkt. 10 w ust. 9 „Koszty kwalifikowane” o brzmieniu: „.Wartość kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane z dotacji NFOŚiGW, pomniejsza się o wartość udzielonych beneficjentowi w ramach...
    Więcej…

Kolejny bank udziela kredytów z dopłatą 08.08.2011

Do grona banków udzielających kredyty z dopłatą NFOŚiGW dołączył Lukas Bank. Na dzień dzisiejszy bank nie określił jeszcze warunków, na jakich kredyt będzie udzielany.

Nowy program dopłat dla przedsiębiorców 07.07.2011

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzi z końcem roku dotacje na rozwój zielonej energii i inteligentnych sieci energetycznych, które będą do dyspozycji do 2018 roku. Z dofinansowania będą mogły skorzystać przede wszystkim przedsiębiorstwa.
Dofinansowane będą instalacje w gospodarstwach domowych,...
Więcej…

Joomla SEO powered by JoomSEF
Najnowsze pytania i odpowiedzi
Czy osoba, która jest tylko zameldowana w budynku należącym do jej rodziców, posiadająca pisemną zgodę rodziców, może wziąć kredyt z dofinansowaniem na montaż kolektorów słonecznych?

Z programu dopłat skorzystać mogą osoby  fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, tj. własność (współwłasność), wieczyste...

Czytaj więcej

ABC dopłat

Copyright (C), all rights reserved